Strona Główna · Kategorie Newsów Października 20 2021 01:49:59
Nawigacja
Strona Główna
Kategorie Newsów
Kontakt
Galeria
Szukaj
Web Statistics
Regulaminy
Regulaminy
 • (NEW) REGULAMIN C.O-Sezon
 • REGULAMIN Zużycia Wody
 • REGULAMIN Rady Nadzorczej
 • REGULAMIN Zlecania usług
 • Regulamin Porządku Domowego
 • Regulamin Udostepniania Dokumentów
 • Regulamin Miejsc Postojowych
 • Regulamin Skarg i Wniosków.
 • Regulamin Pomieszczeń
 • Regulamin Windykacji
 • Regulamin Obrad Walnego Zgromadzenia
 • DRUKI

  Szkody należy zgłaszać na adres:

  UNIQA TU. S.A.

  Regionalne Centrum Likwidacji Szkód

  Oddział w Krakowie

  Ul. Kapelanka 13 A

  30 - 347 KRAKÓW

  INFOLINIA

  Dla złaszajacych Szkodę:

  801 597 597

  Od miesiaca marca 2011 Polisa stała o Nr 640-A 111 962

  Uniqa!

  Uniqa!

  Wniosek o remont!

  Formularz zgłoszenia zgonu uprawnionego

  Zmiana wysokości metrów sześciennych wody

  Formularz wniosku o wydanie zaświadczenia

  Deklaracja przyjęcia w poczet członków

  STATUT

  STATUT

 • (NEW) STATUT 2019
 • Przepisy Spółdzielcze
 • Prawo Spółdzielcze
 • Nowa Ustawa o Spółdzielniach
 • Komunikaty

  KOMUNIKATY

  Skład Zarządu
 • Skład Zarządu
 • Przetargi

  Przetargi!

  Wynik Przetargów

  Wynik!

  Skład Rady Nadzorczej
 • Skład Rady Nadzorczej
 • Fotki z Naszego Osiedla
  Blok Nr 5
  Blok Nr 5
  SM KRASINSKIEGO
  Firmy
  W budynku Administracji znajduja się 2 firmy takie jak:

  POSTMAN!

  Gabinet psychologa

  Spółdzielnie

  Mlodych

  Malopolska

  TVG

  Gorlice

  Przekaż 1 % podatku

  PARTNER

  - Ogłoszenie dotyczące zgłaszania Kandydatów do Rady Nadzorczej S.M. KRASIŃSKIEGO
  Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „KRASIŃSKIEGO” w Gorlicach ul. Krasińskiego 3 informuj, że w dniu 18.06.2018 r. odbędzie się Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „KRASIŃSKIEGO” w Gorlicach, na których dokonany zostanie wybór członków do Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w związku z upływającą kadencją.
  Prosimy o zgłaszanie kandydatów do Rady Nadzorczej w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „KRASIŃSKIEGO” w Gorlicach do dnia 18 maja 2018 r.
  Członek kandydujący do Rady Nadzorczej zobowiązany jest do złożenia pisemnego oświadczenia w sprawie wyrażenia zgody na kandydowanie do Rady Nadzorczej, jak również pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, ze względu na umieszczenie imienia i nazwiska kandydata w porządku obrad Walnego Zgromadzenia oraz pisemne oświadczenie o nieprowadzeniu działalności konkurencyjnej wobec spółdzielni oraz oświadczenia o niezaleganiu wobec spółdzielni z tytułu zobowiązań.
  Druki oświadczeń dostępne są w biurze spółdzielni oraz na stronie internetowej spółdzielni: www.spolkras.pl

  Pobierz oświadczenia

  Pełnomocnictwo na Walne Zebranie

  Pobierz pełnomocnictwo na Walne Zebranie
  Gorlice, dnia 16.04.2018 r.
  Życzenia od Zarządu, Rady Nadzorczej i pracowników

   WIELKANOC

  Realizacja projektu „Zielona ławeczka”

  Po ogłoszeniu przez Fundację Banku Ochrony Środowiska konkursu pt. „Zielona ławeczka” administracja Spółdzielni Mieszkaniowej „Krasińskiego” w Gorlicach promując konkurs na wszystkich tablicach ogłoszeń w każdej klatce schodowej i w budynku administracji , zamieściła komunikat „Uwaga mieszkańcy” informujący o ogłoszonym konkursie „Zielona ławeczka” i dodatkowo zamieszczając wydruk ze strony internetowej www.zielonalaweczka. informującej o tym konkursie.


  W pierwszych dniach kwietnia zostało zorganizowane spotkanie aktywnych mieszkańców z każdego budynku dla omówienia celu projektu, kto może aplikować i gdzie szukać szczegółowej informacji o konkursie.
  W I dekadzie maja pięciu sąsiadów z bloku nr 13, zadeklarowało udział w konkursie i zamieścili na tablicach ogłoszeń w klatkach schodowych tego budynku , informację zaczynającą się od słów „Drodzy Sąsiedzi dokonajmy czegoś wspólnie” ..itd. ( tekst w załączeniu ), zapraszając pozostałych Sąsiadów do udziału w organizowanym Zespole Sąsiedzkim oraz o opinię o przedstawionym wstępnym projekcie.


  Propozycja wzbudziła zainteresowanie. W dyskusji wniesiono poprawki i do Zespół Sąsiedzkiego dołączyli następni mieszkańcy, zmobilizowani do realizacji interesującego projektu, deklarując pomoc, swój wkład rzeczowy i robociznę.
  Przechodzący obok chodnikiem mieszkańcy osiedla z wielkim zainteresowaniem śledzili przebieg prowadzonych prac i żywo komentowali realizację przedsięwzięcia.
  Pozytywnie ocenia się zakres wykonanych prac, a mieszkańcy pozostałych budynków niewątpliwie zostali zainspirowani, by w przyszłości aktywnie podejmować działania społeczne dla dobra własnego środowiska.
  Celem konkursu było zazielenienie publicznie dostępnych terenów osiedlowych, budowanie relacji sąsiedzkich poprzez stworzenie mini ogrodów, które będą przestrzenią do nawiązywania relacji pomiędzy członkami danej społeczności.
  Konkurs grantowy adresowany jest bezpośrednio do mieszkańców osiedli, w tym również do Spółdzielni Mieszkaniowych.


  W konkursie przewidziano nagrody pieniężne w postaci grantów. Wartość pojedynczego grantu wynosi maksymalnie 1 200 zł .W skład grantu wliczona jest wartość 400 zł zielonej ławeczki dostarczanej przez organizatora konkursu.
  Efektem zrealizowanego zadania „Zielona ławeczka” – jest ustawienie ławeczki otoczonej zielenią ( na wiosnę ) , z kompozycją mini ogrodu sensorycznego i pozostałych elementów architektury ogrodowej oraz istotna optyczna, estetyczna zmiana ściany budynku gospodarczego.
  Z tego wynika wniosek, że należy na bieżąco śledzić tematykę ogłaszanych konkursów, w miarę możliwości uczestniczyć w nich i realizować własne autorskie pomysły dla poprawy estetyki otoczenia swoich nieruchomości.

  OGŁOSZENIE
  Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „KRASIŃSKIEGO” stosownie do wymogów ustawy z dnia 16.04.2014 r. o ochronie przyrody (Dz.U.2015 poz. 1651 z późn.zm.) informuje o za-miarze złożenia wniosku do właściwego Urzędu o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa tj. jesionu o obwodzie pnia 78 cm rosnącego na działce 2963/3 od strony balkonów budynku przy ul. Krasińskiego 5. Powodem usunięcia ww. drzew jest jego obumarcie .

  Spółdzielnia ustala termin na zgłaszanie uwag w sprawie ww. wycinki do dnia 18.12.2017 r.

   Jesion

   Jesion
  Załączniki do www. ogłoszenia w postaci zdjęć i planów zamieszczono na stronie inter-netowej Spółdzielni.


  Apel do mieszkańców.
  Zwracamy się z prośbą do wszystkich mieszkańców o udział w internetowym głosowaniu publiczności na zgłoszony projekt, pt.:
  „Zwiększenie ilości zieleni na Osiedlu”
  ( Szczegóły projektu są podane w opisie zamieszczonym na stronie j/n. lub bezpośrednio: https://spolecznik20.pl/spoldzielnia-pomyslow/1191 )
  Jak już wcześniej informowaliśmy SGB – Bank Spółka Akcyjna ogłosił konkurs, do którego został złożony projekt pt. jw. z nadzieją otrzymania dofinansowania na zazielenienie naszego Osiedla.
  W terminie do 25.11. 2017 r. trwa głosowanie publiczności.
  Każdy może głosować, kto zaloguje się na stronie www.spolecznik20.pl i ma prawo oddać 1 głos dziennie, jednak nie więcej niż 10 głosów ogółem.

  Proszę o codzienne wsparcie oddając swój głos, jak również
  w miarę możliwości zaproście swoich znajomych do głosowania.

  Bardzo potrzebne jest wsparcie bo konkurencja jest bardzo duża.
  Z góry dziękujemy za oddane głosy .

  Tablica informacyjna
  Tablica informacyjna ustawiona obok budynku wielorodzinnego przy ul. Krasińskiego 7, w którym w pierwszej kolejności na tym osiedlu wprowadzono oświetlenie LED w pomieszczeniach wspólnego użytkowania, zrealizowane w ramach Projektu „Karpackie Inicjatywy Lokalne 2”, dofinansowane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
  Drugim budynkiem objętym tym zadaniem, w którym zainstalowano oświetlenie LED jest budynek wielorodzinny przy ul. Krasińskiego 13.
  Łącznie zainstalowano 48 plafonów z diodami i czujnikami.

   Ledy

  Tablica informacyjna
  Tablica informacyjna ustawiona obok budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Krasińskiego 17, na którego dachu zamontowane są panele fotowoltaiczne w wyniku realizacji zadania, pt.: „Elektrownia słoneczna 1,8 – 2,0 kWp – ogniwa fotowoltaiczne” w ramach Programem „Karpackie Inicjatywy Lokalne 2” w pełni finansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
  Łącznie zamontowano trzy zestawy po trzy panele fotowoltaiczne na oddzielnie na każdy obwód zasilania w energię elektryczną po dwie klatki schodowe.
  Budynek wielorodzinny mieszkalny posiada sześć klatek schodowych.

   Totowoltanika

  Mieszkańcy Osiedla Krasińskiego w trosce o czyste powietrze.

  W myśl powiedzenia „zacznijmy zmieniać świat na lepsze począwszy od naszych gospodarstw domowych – bo na to mamy bezpośredni wpływ” - członkowie Spółdzielni Mieszkaniowej „Krasińskiego” aktywnie włączają się do realizacji „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta Gorlice”, poprzez realizację zadań proekologicznych.
  Mieszkańcy osiedla wspólnie z proekologicznymi organizacjami pozarządowymi: Stowarzyszenie „Partner dla Przedsiębiorczości” w Gorlicach i Stowarzyszeniem „Ekopsychologia” w Zakliczynie w ramach Projektu „Karpackie Inicjatywy Lokalne 2” ; przy pełnym dofinansowaniu z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, podjęli realizację zadania zmierzającego do ograniczenia zanieczyszczenia powietrza.
  Zrealizowano zadanie pt.: „Ograniczenie emisji zanieczyszczenia środowiska wskutek zmniejszenia zużycia energii elektrycznej przez wprowadzenie inteligentnego, energooszczędnego oświetlenia LED w pomieszczeniach wspólnego użytkowania w budynkach wielorodzinnych”.
  Zakres prac obejmował modernizację oświetlenia klatek schodowych, ciągów komunikacyjnych piwnic i oświetlenie zewnętrzne dwóch budynków wielorodzinnych dwuklatkowych. Łącznie zamontowano 48 plafonów, każdy wyposażony w diody, mikrofalowy czujnik ruchu, a lampy instalowane na zewnątrz dodatkowo wyposażone w czujnik zmierzchu.
  Prognozowane efekty z realizacji inicjatywy odniosą bezpośredni użytkownicy, lokalna społeczność i środowisko naturalne.

 • Korzyści finansowe dla mieszkańców, to 60 do 80 % niższe opłaty za zużytą energię elektryczną.
 • Obniżone koszty eksploatacyjne - utrzymania oświetlenia. Praktycznie brak potrzeby wymiany tradycyjnych żarówek (bo ich brak) i naprawy lamp.
 • Lampy LED emitują stabilne światło – brak efektu stroboskopowego, są odporne na wibrację i wstrząsy.
 • Przyjazne dla środowiska dzięki „czystej produkcji” , brak szkodliwych i niebezpiecznych substancji w procesie technologicznym takich jak: ołów (Pb), kadm ( Cd), rtęć (Hg ).
 • Brak problemu z utylizacją lamp LED, które mogą być naprawialne i modernizowane.
 • Możliwość 100% - ego recyklingu – do budowy opraw LED wykorzystywane są materiały taki jak: aluminium, PC, miedź.
 • Nie występuje szkodliwe promieniowanie UV.
 • Zmniejszone zużycie energii elektrycznej produkowanej tradycyjnie z węgla kamiennego lub brunatnego, spowoduje istotne ograniczenie emisji do środowiska dwutlenku węgla CO2 , redukcję pyłu zawieszonego (smog ! ! ), redukcję emisji SO2.


  Już po krótkim okresie eksploatacji użytkownicy bardzo pochlebnie wyrażają się o funkcjonowaniu oświetlenia LED, a dobre wyniki eksploatacji skutkują tym, że mieszkańcy pozostałych nieruchomości domagają się od administracji Spółdzielni modernizacji pozostałych instalacji.
  Wiemy, że w wyniku dobrych opinii użytkowników jest rozważane przez administrację dalsze rozszerzenie stosowania tego typu oświetlenia.
  Zrealizowane zadanie w ramach „Karpackiej Inicjatywy Lokalnej 2”dzięki dofinansowaniu przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, przyniesie w ponad pięciokrotnie większe efekty od wcześniej zakładanych po wdrożeniu oświetlenia LED w pozostałych klatkach schodowych, co już zostało postanowione.
  W końcowym efekcie zainwestowane środki finansowe NFOŚ i GW w pozornie drobne zadanie przyniosą tym razem liczące się efekty ekonomiczne , społeczne, a przede wszystkim ekologiczne.
  Podejmujmy inicjatywy proekologiczne i korzystajmy z wsparcia finansowego NFOŚ i GW, bo to ma głęboki sens. • Panele fotowoltaiczne na budynku wielorodzinnym.

  Po raz pierwszy w naszym mieście panele fotowoltaiczne na dachu budynku wielorodzinnego przy ul. Krasińskiego 17.
  „Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta Gorlice między innymi promuje rozwój wykorzystywania energii odnawialnej.
  Zgodnie z Prawem energetycznym odnawialne źródła energii, to źródła wykorzystujące w procesie przetwarzania energię wiatru, promieniowania słonecznego, geotermię, fal i prądów morskich, spadku rzek, biomasy, biogazu pozyskiwanego w różnych znanych technologiach.
  Energia słoneczna jest strumieniem niewyczerpalnego ciepła i światła docierającego na powierzchnię ziemi. Technologia wykorzystywanej energii słonecznej znajduje obecnie zastosowanie do wytwarzania energii ciepła lub energii elektrycznej. Przemiana energii słonecznej w energię elektryczną otrzymujemy za pomocą paneli fotowoltaicznych.
  Na terenie Miasta Gorlice są eksploatowane panele fotowoltaiczne o różnej mocy, ale największą instalację fotowoltaiczną posiada Szpital specjalistyczny im. H. Klimontowicza , która łącznie liczy 554 panele fotowoltaiczne.
  Mając świadomość, że wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii to redukcja emisji gazów cieplarnianych – bardzo pożądany efekt ekologiczny, ale również oczekiwany efekt ekonomiczny.
  Członkowie Spółdzielni Mieszkaniowej „Krasińskiego” wspólnie z organizacjami pozarządowymi: Stowarzyszeniem „Partner dla Przedsiębiorczości” w Gorlicach i Stowarzyszeniem Ekopsychologia w Zakliczynie zrealizowali w ramach Projektu „Karpackie Inicjatywy Lokalne 2”, zadania pt.: „Elektrownia słoneczna 1,8 – 2,0 kWp – ogniwa fotowoltaiczne”, przy pełnym dofinansowaniu z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
  Głównymi podzespołami instalacji fotowoltaicznej oddanej do eksploatacji są:
  • moduły fotowoltaiczne polikrystaliczne, wykonane z wykrystalizowanego krzemu;
  • falownik ( inwertor ) – przetwornik mocy, urządzenie elektryczne zamieniające prąd stały na prąd przemienny;
  • elementy złączne i akcesoria: skrzynka rozdzielcza, zabezpieczenia zmiennoprądowego, ogranicznik przepięć, okablowanie;
  Instalacja ta połączona z instalacją oświetleniową pomieszczeń wspólnego użytkowania w budynku w pełni zabezpiecza jego zapotrzebowanie na energię elektryczną, a nadwyżki prądu kierowane są do publicznej sieci elektrycznej.

  Efekt ekologiczny: zmniejszenie emisji CO2 o około 900 kg /rok, pyłów zawieszonych ( smog ) i innych zanieczyszczeń powietrza.

  Efekt ekonomiczny: produkcja „czystej” energii na potrzeby własne pokryje koszty zużycia energii elektrycznej oświetlenia pomieszczeń wspólnych w budynku sześcioklatkowym


  Pamiętajmy, że czyste środowisko naturalne, to lepsze nasze zdrowie i naszych bliskich, których kochamy – dbajmy o czyste środowisko jak o własne zdrowie
  .  Zwiększenie ilości zieleni na Osiedlu „KRASIŃSKIEGO”.
  Prośba o wspierający głos na projekt pt.:
  Zwiększenie ilości zieleni na Osiedlu „KRASIŃSKIEGO”.
  SGB – Bank Spółka Akcyjna ogłosił konkurs do którego złożyłem projekt pt. jw. z nadzieją otrzymania dofinansowania na zazielenienie Osiedla.
  W terminie do 25.11. 2017 r. trwa głosowanie publiczności.
  Każdy może głosować kto zaloguje się na stronie www.spolecznik20.pl kliknij w spółdzielnia pomysłów-przeglądaj projekty- wpisz nazwę projektu bądź Gorlice. każdy zalogowany użytkownik ma prawo oddać 1 głos dziennie , jednak nie więcej niż 10 głosów ogółem.
  Proszę o codzienne wsparcie oddając swój głos jak również
  w miarę możliwości zaprosić swoich znajomych do głosowania.


  Bardzo liczę na wsparcie bo konkurencja jest duża.


  Z góry dziękuję i pozdrawiam.
  Karol Mazur

  KONKURS

  ZAPRASZAMY KONKURS

  Strona 7 z 23 << < 4 5 6 7 8 9 10 > >>
  ULUBIONE I STARTOWA
  WALNE 2021

  MATERIAŁY NA WALNE ZDALNE!

  2021

  tu możesz pobrać

  Zaproszenie

  Regulamin!

  Karta do głosowania

  Oświadczenie

  RODO

  Uchwala Nr 2

  Uchwala Nr 2
  UNIQA

  Najlepsze Ubezpieczenia

  UNIQA

  AGENT UBEZPIECZENIOWY

  Lucyna Ziółkowska

  ul. Wróblewskiego 10

  tel.(0-18) 352-22-95

  ul. Łokietka 34

  tel. (18) 352-63-59

  Gdzie jesteśmy:

  MAPA!

  UNIQA!

  Najlepszy Portal

  ABC