Strona Główna · Kategorie Newsów Lipca 12 2024 14:02:29
Nawigacja
Strona Główna
Kategorie Newsów
Kontakt
Galeria
Szukaj
Web Statistics

Oferta dla wspólnot

Skład Zarządu

Skład Rady Nadzorczej

Komunikaty

KOMUNIKATY

Regulaminy są w trakcie moderniacji i mogą być nieaktualne
 • REGULAMIN C.O-obowiązuje 1.01.2023- NEW
 • Regulamin Udostępniania Dokumentów
 • Regulamin Miejsc Postojowych- NEW
 • Regulamin Zlecania Usług i dostaw obcym wykonawcą- NEW
 • Regulamin Funduszu Społecznego- NEW
 • REGULAMIN Zużycia Wody
 • REGULAMIN Rady Nadzorczej
 • REGULAMIN Zlecania usług
 • Regulamin Porządku Domowego
 • Regulamin Pomieszczeń
 • Obwieszczenie monitoring.
 • STATUT

  STATUT

 • (NEW) STATUT 12.09.2022
 • DRUKI

  Szkody należy zgłaszać na adres:

  UNIQA TU. S.A.

  Serwis do Likwidacji Szkody

  Na stronie internetowej: www.uniqa.pl wejdź w zakładkę:

 • SZKODY ROSZCZENIA
 • Wybierz kategorię ubezpieczeń DOM MIESZKANIE i kliknij ZGŁOŚ ZDARZENIE
 • następnie wybierz kategorie UBEZPIECZENIE PRZY CZYNSZU LOKATORA i wypełnij formularz zgłoszeniowy.

  Lub

  TELEFONICZNIE

  Dla złaszajacych Szkodę:

  42 63 44 844

  Od miesiaca marca 2011 Polisa stała o Nr 640-A 111 962

  Uniqa!

  Uniqa!

  Uniqa!

  Wniosek o remont!

  Formularz zgłoszenia zgonu uprawnionego

  Zmiana wysokości metrów sześciennych wody

  Formularz wniosku o wydanie zaświadczenia

  Deklaracja przyjęcia w poczet członków

  Oświadczenie o przesyłaniu korespondencji drogą elektroniczną

  Wniosk o montaż klimatyzacji

 • Przetargi

  Przetargi!

  Przepisy Spółdzielcze
 • Prawo Spółdzielcze
 • Nowa Ustawa o Spółdzielniach
 • Wynik Przetargów

  Wynik!

  Fotki z Naszego Osiedla
  Blok Nr 13
  Blok Nr 13
  SM KRASINSKIEGO
  TVG

  Gorlice

  Spółdzielnie

  Mlodych

  Malopolska

  Oferta dla wspólnot

  Oferta

  ADMINISTROWANIE wspólnotą mieszkaniową

  Spółdzielnia Mieszkaniowa „KRASIŃSKIEGO” posiadająca duże doświadczenie w administrowaniu wspólnotami mieszkaniowymi, oferuje usługę administrowania w zakresie codziennego, prawidłowego funkcjonowania nieruchomości oraz pomoc Zarządowi Wspólnoty w podejmowaniu wszystkich czynności z zakresu zwykłego zarządu. Kontakt pod nr tel. 533 895 372, Adres e-mail : spolkras@wp.pl

  W ramach obsługi administracyjnej zapewniamy m.i.:

 • Pełną obsługę finansową Wspólnoty Mieszkaniowej, polegającą na planowaniu i prowadzeniu sprawozdawczości, prowadzeniu ksiąg Wspólnoty.
 • Zapewniamy pobieranie i rozliczanie opłat mieszkańców Wspólnoty, realizacje obowiązków skarbowych oraz innych obowiązków bieżącego opłacania podatków i opłat publiczno - prawnych. Oferujemy ubezpieczenie budynków od zdarzeń losowych oraz prowadzenie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej mieszkańców Wspólnoty.
 • Zapewniamy obsługę konta bankowego oraz lokat bankowych.
 • Zapewniamy podejmowanie działań windykacyjnych należności przysługujących Wspólnocie: m.in. wysyłanie wezwań do zapłaty.
 • Przygotowanie planu gospodarczego Wspólnoty (ustalenie między innymi w oparciu o prognozy cen podstawowych mediów takich jak: woda, gaz, i dokumentów podsumowujących rok działania Wspólnoty pod względem inwestycyjnym, finansowym, spraw bieżących, tworzenie projektów uchwał, przygotowywanie list lub kart do głosowania, przygotowywanie zaproszeń na Zebranie oraz dostarczanie ich wszystkim Członkom Wspólnoty, organ i zowanie miejsca Zebrania, pomoc techniczną i merytoryczną podczas Zebrania).
 • Realizację uchwał Zebrania Wspólnoty.
 • Prowadzenie dokumentacji technicznej nieruchomości w tym książki obiektu budowlanego.
 • Przechowywanie i zabezpieczenie bieżącej dokumentacji Wspólnoty.
 • Organizowanie przeglądów technicznych budynków, instalacji i urządzeń znajdujących się w budynkach, które służą wszystkim Mieszkańcom Wspólnoty, w szczególności zaś: kotłowni, przewodów kominowych, instalacji gazowych, węzłów cieplnych, itp.
 • Przygotowywanie kosztorysów, analiza złożonych ofert oraz pomoc przy zorganizowaniu i przeprowadzeniu prac remontowych - nadzór inspektora. • Rozliczanie zużycia mediów (ciepłej i zimnej wody oraz centralnego ogrzewania), a także dokonywanie poprzedzających rozliczenie spisów mediów.
 • Pomoc przy zawieraniu umów z usługodawcami (dostawcami mediów, podmiotami zapewniającymi utrzymanie porządku i bezpieczeństwa na terenie Wspólnoty itp.)
 • Nadzór nad podmiotami świadczącymi usługi na rzecz Wspólnoty (wywóz nieczystości, sprzątanie, pielęgnacja zieleni, ochrona).

  Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „KRASIŃSKIEGO”

  Marzena Gawlak , Paweł Bartko

 • ULUBIONE I STARTOWA
  SZYBKI KONTAKT Ciepłowniczy
  tel. 18 353 88 41
  RODO

  RODO

 • Klauzula dla Członków
 • Klauzula dla kontrahentów
 • Zgłaszanie Awarii

  Zgłaszanie Awarii!

  BLANKIETY WPŁAT

  Biecka

  Kołłątaja 11

  KROMERA 6

  niepodległości 2

  Niepodległości 4

  UNIQA

  Najlepsze Ubezpieczenia

  UNIQA

  AGENT UBEZPIECZENIOWY

  Lucyna Ziółkowska

  ul. Wróblewskiego 10

  tel.(0-18) 352-22-95

  ul. Łokietka 34

  tel. (18) 352-63-59

  Gdzie jesteśmy:

  MAPA!

  UNIQA!

  Firmy
  W budynku Administracji znajduja się 2 firmy takie jak:

  POSTMAN!

  Gabinet psychologa