Strona Główna · Kategorie Newsów Listopada 28 2022 01:41:29
Nawigacja
Strona Główna
Kategorie Newsów
Kontakt
Galeria
Szukaj
Web Statistics
Oferta dla Wspólnot

Oferta dla wspólnot

Regulaminy są w trakcie moderniacji i mogą być nieaktualne
 • REGULAMIN C.O-Sezon
 • REGULAMIN Zużycia Wody
 • REGULAMIN Rady Nadzorczej
 • REGULAMIN Zlecania usług
 • Regulamin Porządku Domowego
 • Regulamin Udostepniania Dokumentów
 • Regulamin Miejsc Postojowych
 • Regulamin Skarg i Wniosków.
 • Regulamin Pomieszczeń
 • Obwieszczenie monitoring.
 • DRUKI

  Szkody należy zgłaszać na adres:

  UNIQA TU. S.A.

  Serwis do Likwidacji Szkody

  Na stronie internetowej: www.uniqa.pl wejdź w zakładkę:

 • SZKODY ROSZCZENIA
 • Wybierz kategorię ubezpieczeń DOM MIESZKANIE i kliknij ZGŁOŚ ZDARZENIE
 • następnie wybierz kategorie UBEZPIECZENIE PRZY CZYNSZU LOKATORA i wypełnij formularz zgłoszeniowy.

  Lub

  TELEFONICZNIE

  Dla złaszajacych Szkodę:

  42 63 44 844

  Od miesiaca marca 2011 Polisa stała o Nr 640-A 111 962

  Uniqa!

  Uniqa!

  Uniqa!

  Wniosek o remont!

  Formularz zgłoszenia zgonu uprawnionego

  Zmiana wysokości metrów sześciennych wody

  Formularz wniosku o wydanie zaświadczenia

  Deklaracja przyjęcia w poczet członków

 • STATUT

  STATUT

 • (NEW) STATUT 12.09.2022
 • STATUT

 • STATUT 2019
 • Komunikaty

  KOMUNIKATY

  Przepisy Spółdzielcze
 • Prawo Spółdzielcze
 • Nowa Ustawa o Spółdzielniach
 • Przetargi

  Przetargi!

  Skład Zarządu
 • Skład Zarządu
 • Wynik Przetargów

  Wynik!

  Skład Rady Nadzorczej
 • Skład Rady Nadzorczej
 • Fotki z Naszego Osiedla
  Budowa parkingu przed blokiem Nr 17 13.05.2013 r.
  Budowa parkingu przed blokiem Nr 17 13.05.2013 r.
  SM KRASINSKIEGO
  Firmy
  W budynku Administracji znajduja się 2 firmy takie jak:

  POSTMAN!

  Gabinet psychologa

  TVG

  Gorlice

  Spółdzielnie

  Mlodych

  Malopolska

  Przekaż 1 % podatku

  PARTNER

  KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
  KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

  Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwanym RODO:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest: Spółdzielnia Mieszkaniowa „KRASIŃSKIEGO” z siedzibą w Gorlicach przy ulicy Krasińskiego3, Nr tel. 18 353-88-41, email: spolkras@wp.pl, w imieniu której działa Zarząd.

  2. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1 lit. c) i f) RODO w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, realizacji zadań ustawowych i statutowych oraz do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią.

  3. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w szczególności na podstawie: • ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze, • ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych, • ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali, • ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, • ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, • Kodeksu postępowania cywilnego, • Kodeksu cywilnego, • Statutu Spółdzielni.

  4. W trakcie przetwarzania dane osobowe mogą być ujawniane odbiorcom: osobom upoważnionym oraz podmiotom, które wykażą prawnie uzasadnione.

  5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

  6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz dochodzenia lub obrony roszczeń.

  7. Posiadają Państwo prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz przenoszenia danych.

  8. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

  9. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze.

  10. Administrator nie będzie podejmował wobec Państwa zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

  11. Informacje zawarte w klauzuli mają zastosowanie od dnia 25 maja 2018 Zarząd Spółdzielni

  ULUBIONE I STARTOWA
  SZYBKI KONTAKT Ciepłowniczy tel. 18 353 88 41
  STATUT

  RODO

 • Klauzula dla Członków
 • Klauzula dla kontrahentów
 • UNIQA

  Najlepsze Ubezpieczenia

  UNIQA

  AGENT UBEZPIECZENIOWY

  Lucyna Ziółkowska

  ul. Wróblewskiego 10

  tel.(0-18) 352-22-95

  ul. Łokietka 34

  tel. (18) 352-63-59

  Gdzie jesteśmy:

  MAPA!

  UNIQA!

  UNIQA

  Zgłaszanie Awarii!

  Najlepszy Portal

  ABC