Strona Główna · Kategorie Newsów Października 20 2021 03:45:45
Nawigacja
Strona Główna
Kategorie Newsów
Kontakt
Galeria
Szukaj
Web Statistics
Regulaminy
Regulaminy
 • (NEW) REGULAMIN C.O-Sezon
 • REGULAMIN Zużycia Wody
 • REGULAMIN Rady Nadzorczej
 • REGULAMIN Zlecania usług
 • Regulamin Porządku Domowego
 • Regulamin Udostepniania Dokumentów
 • Regulamin Miejsc Postojowych
 • Regulamin Skarg i Wniosków.
 • Regulamin Pomieszczeń
 • Regulamin Windykacji
 • Regulamin Obrad Walnego Zgromadzenia
 • DRUKI

  Szkody należy zgłaszać na adres:

  UNIQA TU. S.A.

  Regionalne Centrum Likwidacji Szkód

  Oddział w Krakowie

  Ul. Kapelanka 13 A

  30 - 347 KRAKÓW

  INFOLINIA

  Dla złaszajacych Szkodę:

  801 597 597

  Od miesiaca marca 2011 Polisa stała o Nr 640-A 111 962

  Uniqa!

  Uniqa!

  Wniosek o remont!

  Formularz zgłoszenia zgonu uprawnionego

  Zmiana wysokości metrów sześciennych wody

  Formularz wniosku o wydanie zaświadczenia

  Deklaracja przyjęcia w poczet członków

  STATUT

  STATUT

 • (NEW) STATUT 2019
 • Przepisy Spółdzielcze
 • Prawo Spółdzielcze
 • Nowa Ustawa o Spółdzielniach
 • Komunikaty

  KOMUNIKATY

  Skład Zarządu
 • Skład Zarządu
 • Przetargi

  Przetargi!

  Wynik Przetargów

  Wynik!

  Skład Rady Nadzorczej
 • Skład Rady Nadzorczej
 • Fotki z Naszego Osiedla
  Blok Nr 3
  Blok Nr 3
  SM KRASINSKIEGO
  Firmy
  W budynku Administracji znajduja się 2 firmy takie jak:

  POSTMAN!

  Gabinet psychologa

  Spółdzielnie

  Mlodych

  Malopolska

  TVG

  Gorlice

  Przekaż 1 % podatku

  PARTNER

  Przegląd instalacji gazowej:
  Informujemy mieszkańców Naszego Osiedla , że w najbliższych dniach będzie przeprowadzony obowiązkowy przegląd instalacji gazowej w naszych zasobach . Prosimy o obecność w mieszkaniu w wyznaczonych terminach.

  Blok Nr 3
  1.04.2019 r. Klatka I 15.15 do 15.45
  Klatka II 15.45 do 16.15

  Blok Nr 7
  1.04.2019 r. Klatka I 16.20 do 17.00
  Klatka II 17.00 do 17.20

  Blok Nr 5
  2.04.2019 r. Klatka I 15.15 do 15.45
  Klatka II 15.45 do 16.15
  Klatka III 16.15 do 16.45
  Klatka IV 16.45 do 17.15
  Klatka V 17.15 do 17.45
  Klatka VI 17.45 do 18.15

  Blok Nr 13
  3.04.2019 r. Klatka I 15.15 do 15.45
  Klatka II 15.45 do 16.15

  Blok Nr 15
  3.04.2019 r. Klatka I 16.20 do 16.50
  Klatka II 16.50 do 17.20

  Blok Nr 17
  4.04.2019 r. Klatka I 15.15 do 15.45
  Klatka II 15.45 do 16.15
  Klatka III 16.15 do 16.45
  Klatka IV 16.45 do 17.15
  Klatka V 17.15 do 17.45
  Klatka VI 17.45 do 18.15

  Blok Nr 19
  5.04.2019 r. Klatka I 15.15 do 15.45
  Klatka II 15.45 do 16.15
  Podejmij Apel samorządu Miasta skierowany do mieszkańców, zamieszczony na stronie „Kuriera Gorlickiego’ nr 1/2019, pt.
  „Zostaw 1% w Gorlicach”
  Wypełniając PIT, mają Państwo możliwość przekazania 1% podatku dochodowego na rzecz organizacji pożytku publicznego.
  Zachęcamy do skorzystania z danej szansy i dokonania odpisu na rzecz organizacji pożytku publicznego działających na terenie Gorlic i Ziemi Gorlickiej.
  Emeryci i Renciści, których rozliczenie dokonuje ZUS przesyłając PIT bezpośrednio do Urzędu Skarbowego, mają możliwość dokonania odpisu, dostarczając niezależnie, do Urzędu Skarbowego wypełniony ( bardzo prosty-do pobrania w administracji SM ) PIT- OP, wpisując w nim nr KRS wybranej OPP.
  Zachęcamy do przekazania 1% na rzecz Stowarzyszenia „Partner dla Przedsiębiorczości” wpisując nr KRS 0000 214 696, działającego na terenie Miasta.
  Organizacja prowadzi działalność pożytku publicznego w sferze działań publicznych, między innymi:
  - Na rzecz osób w wieku emerytalnym.
  - Wspomaga rozwój spólnot i społeczności lokalnych.
  - Wspiera i upowszechnia kulturę fizyczną.
  - Propaguje ekologię i ochronę zwierząt oraz ochronę dziedzictwa przyrodniczego.
  - Promuje turystykę i krajoznawstwo
  - Promuje organizację wolontariatu.
  Wspierajmy Organizacje Pożytku Publicznego,
  czyńmy dobro bo ono do nas wraca ! ! !

   Led

  Informacja w sprawie opłaty od posiadania psów.

  Wycieczka Wieliczka

  OGŁOSZENIE


  Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „KRASIŃSKIEGO” w Gorlicach informuje, że w dniu 24.12.2018 r. biura spółdzielni będą nieczynne
  Klauzula Informacyjna Administratora Danych
  KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH


  Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwanym RODO:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest:
  Spółdzielnia Mieszkaniowa „KRASIŃSKIEGO” z siedzibą w Gorlicach przy ulicy Krasińskiego3, Nr tel. 18 353-88-41, email: spolkras@wp.pl, w imieniu której działa Zarząd.

  2. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1 lit. c) i f) RODO w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, realizacji zadań ustawowych i statutowych oraz do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią.
  3. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w szczególności na podstawie:
  • ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze,
  • ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych,
  • ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali,
  • ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego,
  • ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,
  • Kodeksu postępowania cywilnego,
  • Kodeksu cywilnego,
  • Statutu Spółdzielni.
  4. W trakcie przetwarzania dane osobowe mogą być ujawniane odbiorcom: osobom upoważnionym oraz podmiotom, które wykażą prawnie uzasadnione
  5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
  6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz dochodzenia lub obrony roszczeń.
  7. Posiadają Państwo prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz przenoszenia danych.
  8. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
  9. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze.
  10. Administrator nie będzie podejmował wobec Państwa zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania
  11. Informacje zawarte w klauzuli mają zastosowanie od dnia 25 maja 2018
  Zarząd Spółdzielni
  Ekolodzy Osiedlowi działający na Osiedlu „Krasińskiego” w Gorlicach
  Grupa nieformalna „Ekolodzy Osiedlowi” pod Patronatem Stowarzyszenia „Partner dla Przedsiębiorczości” wspólnie z aktywnymi mieszkańcami Osiedla, działając w sferze pożytku publicznego na rzecz obywateli swojego Osiedla i osiedli ościennych zrealizowała projekt pt. „Rewitalizacja i rekompozycja zieleni na Osiedlu”.
  Projekt został dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich i Województwa Małopolskiego.
  Dla zwiększenia zaangażowania obywateli utworzono partnerstwo z mieszkańcami do realizacji inicjatyw społecznie oczekiwanych, wg wspólnie wypracowanych pomysłów
  W ramach projektu przeprowadzono rewitalizację zieleni na Osiedlu, która polegała na usunięcie różnych zanieczyszczeń, ze skrzyń i donic betonowych, starej zwyrodniałej i zużytej ziemi ogrodniczej, wypełnienie ich świeżą ziemią ogrodniczą i nasadzenie krzewów róż okrywowych w czterech kolorach, które ze względu na swój rozłożysty rozrost zwane są również płożącymi .
  . Rekompozycja zieleni na dwóch rabatkach polegała na wkomponowaniu w istniejącą zieleń różno kolorowych róż okrywowych, .
  . Rekompozycja rabaty pierwszej , polegała na usunięciu pasa „tawuł”, tworzących w całej kompozycji „monotonną” masę zieleni z podeschłymi kłączami, szpecącymi wygląd całej rabatki. W otrzymane wolne miejsce wkomponowaniu w istniejącą zieleń, różno kolorowe krzewy róż okrywowych , które w okresie kwitnienia od czerwca do późnej jesieni będą ożywiać rabatkę i stwarzać dobry nastrój przechodniów, ciesząc wzrok swoimi kolorami.
  Zakres tych pracy obejmował: przygotowanie podłoża do nowych nasadzeń przez wymianę ziemi ogrodniczej, rozłożenie agrowłókniny czarnej przeciw chwastom, nasadzenie nowych krzewów róż .
  Rekompozycja drugiej rabatki polegała na usunięciu zeschłych roślin i „starych pędów” roślin, oraz zwiększenie powierzchni pod nowe nasadzenia wokół posadzonych wcześniej różnych roślin.
  Zakres prac obejmował: przygotowanie nowej powierzchni do sadzenia nowych krzewów róż w okół poprzednich nasadzeń, wyłożenie agrowłókniny czarnej, posadzenia na dodatkowej nowej przestrzeni krzewów róż .
  Wspólna realizacja projektu wpłynęła na zwiększenie poziomu wiedzy obywateli na temat celów i korzyści wynikających z realizacji projektów w ramach FIO Małopolska Lokalnie - Południe.
  Wzrost ilości zieleni na Osiedlu będzie dobrą lekcją dla młodzieży szkolnej , jak ważne jest wykazywanie troski o ochronę środowiska, poszanowania zieleni i estetykę otoczenia.

  https://www.youtube.com/watch?v=E9BMPtqzX8A&feature=youtu.be
  Ogłoszenie

   Nadzwyczajne Podziękowanie

  OGŁOSZENIE


  Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „KRASIŃSKIEGO” w Gorlicach informuje, że w dniu 02.11.2018 r. biura Spółdzielni Mieszkaniowej „KRASIŃSKIEGO” będą nieczynne.
  Podziękowanie

   Podziękowanie

  KOMUNIKAT
  Zatrudnimy pracownika, na etacie Administratora osiedla, również z możliwością pracy w nie pełnym wymiarze czasu pracy.


  Zakres wykonywanych prac:

  • utrzymanie czystości i porządku danej nieruchomości;
  • utrzymanie zieleni;
  • okresowa kontrola zabezpieczenia budynków;
  • bezpośrednia komunikacja z mieszkańcami.

  Wymagania:

  • umiejętność obsługi sprzętu mechanicznego;
  • doświadczenie zawodowe.

  Warunki wynagrodzeni do omówienia. Termin zatrudnienia od zaraz.

  KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
  W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.
  Poniższe zasady mają zastosowanie od 25.05.2018r.


  1) Spółdzielnia Mieszkaniowa „KRASIŃSKIEGO”, ul. Krasińskiego 3, 38-300 Gorlice (KRS 0000090439, tel. (018)353-88-41, mail: spolkras@wp.pl) jest administratorem Państwa danych.
  2) Państwa dane przetwarzane są w celu wykonania zadań Spółdzielni, które wynikają z Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych, z późn. zm., Ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze z póżn. zm. Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami z póżn. zm., Ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali z póżn. zm., Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z póżn. zm. oraz Statutu Spółdzielni lub w celu załatwienia sprawy, w której się Państwo do nas zwracają.
  3) Dane mogą być udostępniane podmiotom, które posiadają ze Spółdzielnią umowy, w zakresie niezbędnym do realizacji tych umów, oraz podmiotom, które wykażą podstawę prawną lub interes prawny.
  4) Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji zadań Spółdzielni, do momentu przedawnienia lub do czasu, do którego mogą wpłynąć ewentualne roszczenia (w celu obrony tych roszczeń).
  5) Informujemy, że przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania i wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przenoszenia danych.
  6) Informujemy, że mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  7) Podanie danych osobowych jest wymogiem niezbędnym do realizacji przez Spółdzielnię zadań, do których została zobowiązana przepisami prawa. Brak takich danych uniemożliwi Spółdzielni realizację zadań ustawowych i statutowych. Powyższe dane są niezbędne do bieżącej pracy Spółdzielni.

  Zarząd S.M. „KRASINSKIEGO”

  Strona 6 z 23 << < 3 4 5 6 7 8 9 > >>
  ULUBIONE I STARTOWA
  WALNE 2021

  MATERIAŁY NA WALNE ZDALNE!

  2021

  tu możesz pobrać

  Zaproszenie

  Regulamin!

  Karta do głosowania

  Oświadczenie

  RODO

  Uchwala Nr 2

  Uchwala Nr 2
  UNIQA

  Najlepsze Ubezpieczenia

  UNIQA

  AGENT UBEZPIECZENIOWY

  Lucyna Ziółkowska

  ul. Wróblewskiego 10

  tel.(0-18) 352-22-95

  ul. Łokietka 34

  tel. (18) 352-63-59

  Gdzie jesteśmy:

  MAPA!

  UNIQA!

  Najlepszy Portal

  ABC