Strona Główna · Kategorie Newsów Października 20 2021 02:10:00
Nawigacja
Strona Główna
Kategorie Newsów
Kontakt
Galeria
Szukaj
Web Statistics
Regulaminy
Regulaminy
 • (NEW) REGULAMIN C.O-Sezon
 • REGULAMIN Zużycia Wody
 • REGULAMIN Rady Nadzorczej
 • REGULAMIN Zlecania usług
 • Regulamin Porządku Domowego
 • Regulamin Udostepniania Dokumentów
 • Regulamin Miejsc Postojowych
 • Regulamin Skarg i Wniosków.
 • Regulamin Pomieszczeń
 • Regulamin Windykacji
 • Regulamin Obrad Walnego Zgromadzenia
 • DRUKI

  Szkody należy zgłaszać na adres:

  UNIQA TU. S.A.

  Regionalne Centrum Likwidacji Szkód

  Oddział w Krakowie

  Ul. Kapelanka 13 A

  30 - 347 KRAKÓW

  INFOLINIA

  Dla złaszajacych Szkodę:

  801 597 597

  Od miesiaca marca 2011 Polisa stała o Nr 640-A 111 962

  Uniqa!

  Uniqa!

  Wniosek o remont!

  Formularz zgłoszenia zgonu uprawnionego

  Zmiana wysokości metrów sześciennych wody

  Formularz wniosku o wydanie zaświadczenia

  Deklaracja przyjęcia w poczet członków

  STATUT

  STATUT

 • (NEW) STATUT 2019
 • Przepisy Spółdzielcze
 • Prawo Spółdzielcze
 • Nowa Ustawa o Spółdzielniach
 • Komunikaty

  KOMUNIKATY

  Skład Zarządu
 • Skład Zarządu
 • Przetargi

  Przetargi!

  Wynik Przetargów

  Wynik!

  Skład Rady Nadzorczej
 • Skład Rady Nadzorczej
 • Fotki z Naszego Osiedla
  Blok Nr 17
  Blok Nr 17
  SM KRASINSKIEGO
  Firmy
  W budynku Administracji znajduja się 2 firmy takie jak:

  POSTMAN!

  Gabinet psychologa

  Spółdzielnie

  Mlodych

  Malopolska

  TVG

  Gorlice

  Przekaż 1 % podatku

  PARTNER

  Profilaktyka w mieście - gdzie szukać pomocy?
  - Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
  - Pododdział Leczenia Odwykowego przy Szpitalu Specjalistycznym im. H. Klimontowicza,
  - Centrum Terapii Uzależnień,

  - Poradnia dla młodzieży przy CTU,
  - Punkt Konsultacyjny Pomocy Rodzinie przy CTU ;
  - Poradnia Psychologiczna – Pedagogiczna;
  - Gorlicki Klub Abstynenta „Egida”;
  - Komenda Powiatowa Policji,
  - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie,
  - Miejska Koalicja Przeciw Przemocy w Rodzinie,

  Osoby uzależnione jak i ich rodziny mogą skorzystać z bezpłatnej pomocy tychże instytucji.
  Oferty poszczególnych instytucji, poradni, komisji przedstawiają się następująco:

  Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:
  - przyjmuje wnioski i kieruje osoby uzależnione na leczenie odwykowe do Centrum Terapii Uzależnień w Gorlicach;
  - prowadzi rozmowy motywujące do podjęcia leczenia odwykowego;
  - sporządza dokumentację na przymusowe leczenie, (wnioski do Sądu);
  - realizuje działania z zakresu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych wśród dorosłych i dzieci;
  - partycypuje w kosztach funkcjonowania poradni, ośrodków i innych instytucji zajmujących się pomocą osobom uzależnionym i szukających pomocy w przypadku zaistniałej przemocy;
  - kontroluje prawidłowość udzielanych zezwoleń i koncesji na sprzedaż napojów alkoholowych;
  - dofinansowuje działalność i wyposażenie świetlic osiedlowych w zakresie opieki pozaszkolnej dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych tzn. w których występuje zjawisko alkoholizmu i towarzyszącej często jej przemocy;
  Centrum Terapii Uzależnień oferuje:
  - udziela pomocy psychologicznej dla osób uzależnionych od alkoholu, dla ich rodzin, dorosłych i młodzieży;
  - prowadzi programy psychoterapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia; świadczy porady w sprawie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych;
  - zajmuję się psychoterapią dorosłych dzieci alkoholików;
  - pomaga w terapii uzależnień od nikotyny, narkotyków.
  Poradnia dla Młodzieży
  - konsultacje psychologiczne i prawne
  - porady indywidualne,
  - grupa psychoedukacyjna dla młodzieży,
  - grupy wsparcia dla rodziców

  Punkt Konsultacyjny Pomocy Rodzinie oferuje:
  - konsultacje psychologiczne dla młodzieży i dorosłych doznających przemocy fizycznej i psychicznej;
  - doraźną pomoc terapeutyczną dla dzieci krzywdzonych oraz ich rodziców i opiekunów;
  - doradztwo psychologiczne dla osób stykających się z problemem przemocy rodzinnej;
  - szkolenia i działania edukacyjne z zakresu problematyki przemocy wewnątrzrodzinnej;
  - poradnictwo w zakresie problemów rodzinnych konflikty, kryzysy, trudności wychowawcze.

  Pododdział Leczenia Odwykowego przy Szpitalu Specjalistycznym im. H. Klimontowicza.
  - 10-łóżkowy Pododdział Leczenia Odwykowego (Alkohol) z własnym programem terapeutycznym - miesięcznymi "turnusami".

  -Sala gimnastyczna, świetlica z klubem pacjenta, gabinety terapeutyczne, gabinet terapii sztuką (malarstwo, grafika).

  Gorlicki telefon zaufania oferuje:
  - dyżury telefoniczne psychologów i terapeutów;
  - pomoc w sprawach problemów alkoholowych i przemocy w rodzinie;
  - pomoc osobom nadużywającym alkoholu;
  - fachowe doradztwo rodzicom, których dzieci upijają się;
  - poradnictwo dla osób żyjących w bezpośrednim otoczeniu osoby uzależnionej.
  Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna oferuje:
  - pełny zakres usług psychologicznych, pedagogicznych i logopedycznych dla dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli w formie: diagnozy, terapii, profilaktyki, konsultacji, doradztwa, psychoedukacji i mediacji;
  - przestronne, bogato wyposażone gabinety do diagnozy i terapii, z wykorzystaniem komputera do pracy z dzieckiem.

  Gorlicki Klub Abstynenta „ Egida” oferuje:
  - pomoc uzależnionemu wyjść z nałogu (projekcja filmów terapeutycznych i fabularnych na temat zagrożeń związanych z nadużywaniem alkoholu);
  - spotkania z terapeutami i psychologami;
  - mitingi i spotkania AA;
  - propagowanie zdrowego stylu życia (wycieczki turystyczno – krajoznawcze, zawody sportowe, rocznice);
  - kontakt z innymi klubami, wymiana doświadczeń;
  - dostęp do czasopism, książek, filmów i telewizji w celu zapełnienia wolnego czasu;
  - organizowanie zdrowego stylu życia dla dzieci i młodzieży osób uzależnionych;
  - przyjazna atmosfera, poczucie bezpieczeństwa i pełnej anonimowości.
  Miejska Koalicja Przeciw Przemocy w Rodzinie oferuje pomoc:
  -socjalną
  -prawną
  -psychologiczną
  - pedagogiczną
  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
  - Jest jednostką organizacyjną Powiatu Gorlickiego, realizuje zadania należące do właściwości powiatu z zakresu pomocy społecznej oraz rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych.
  - Świadczy pomoc na rzecz rodzin zastępczych, usamodzielnionych wychowanków, osób niepełnosprawnych, prowadzimy specjalistyczne poradnictwo oraz współpracuje z szeregiem instytucji i placówek z terenu naszego powiatu działających jak na niwie pomocy społecznej.

  adresy instytucji
  Ponadto mieszkaniec Gorlic i powiatu gorlickiego może skorzystać z Niebieskiej Linii, Tel.(0801-12-00-02),czyli Ogólnopolskiego Pogotowia dla ofiar przemocy który czynny jest w dni powszednie i soboty w godz. 8.00-22.00, a w niedzielę i święta w godz. 10.00-16.00. W sprawach dotyczących przemocy można pisać na adres mailowy niebieskalinia@niebieskalinia.info Wszystkie informacja na temat działalności Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" znajdziecie Państwo na stronie www.niebieskalinia.info”
  Rodzice, których dzieci upijają się mogą skorzystać z Pomarańczowej Linii dostępnej codziennie w godzinach 16.00 – 21.00. Pomoc można uzyskać pod numerem telefonu 0801 14 006 (tel. płatny 1 impuls, nie zależnie od czasu trwania rozmowy). Z przedstawionej oferty ośrodków, poradni i instytucji zajmujących się problemami alkoholizmu i przemocy wynika, iż mieszkaniec Gorlic i naszego regionu ma możliwość pomocy w swoich problemach. Duża ilość ośrodków, oraz bogaty wachlarz świadczonych usług, porad pozwala osobie szukającej pomocy otrzymać ją bezpłatnie w poczuciu bezpieczeństwa i pełnej anonimowości. Wysoko wyspecjalizowana kadra świadczy pomoc na bardzo wysokim poziomie.

  źródło: UM Gorlice
  Komentarze
  Brak komentarzy.
  Dodaj komentarz
  Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.
  Oceny
  Dodawanie ocen dostępne tylko dla zalogowanych Użytkowników.

  Proszę się zalogować lub zarejestrować, żeby móc dodawać oceny.

  Brak ocen.
  ULUBIONE I STARTOWA
  WALNE 2021

  MATERIAŁY NA WALNE ZDALNE!

  2021

  tu możesz pobrać

  Zaproszenie

  Regulamin!

  Karta do głosowania

  Oświadczenie

  RODO

  Uchwala Nr 2

  Uchwala Nr 2
  UNIQA

  Najlepsze Ubezpieczenia

  UNIQA

  AGENT UBEZPIECZENIOWY

  Lucyna Ziółkowska

  ul. Wróblewskiego 10

  tel.(0-18) 352-22-95

  ul. Łokietka 34

  tel. (18) 352-63-59

  Gdzie jesteśmy:

  MAPA!

  UNIQA!

  Najlepszy Portal

  ABC