Strona Główna · Kategorie Newsów Stycznia 27 2021 01:52:34
Nawigacja
Strona Główna
Kategorie Newsów
Kontakt
Galeria
Szukaj
Web Statistics
Regulaminy
Regulaminy
 • (NEW) REGULAMIN C.O-Sezon
 • REGULAMIN Zużycia Wody
 • REGULAMIN Rady Nadzorczej
 • REGULAMIN Zlecania usług
 • Regulamin Porządku Domowego
 • Regulamin Udostepniania Dokumentów
 • Regulamin Miejsc Postojowych
 • Regulamin Skarg i Wniosków.
 • Regulamin Pomieszczeń
 • Regulamin Windykacji
 • Regulamin Obrad Walnego Zgromadzenia
 • DRUKI

  Szkody należy zgłaszać na adres:

  UNIQA TU. S.A.

  Regionalne Centrum Likwidacji Szkód

  Oddział w Krakowie

  Ul. Kapelanka 13 A

  30 - 347 KRAKÓW

  INFOLINIA

  Dla złaszajacych Szkodę:

  801 597 597

  Od miesiaca marca 2011 Polisa stała o Nr 640-A 111 962

  Uniqa!

 • Deklaracja przyjęcia w poczet członków
 • STATUT

  STATUT

 • (NEW) STATUT 2019
 • Przepisy Spółdzielcze
 • Prawo Spółdzielcze
 • Nowa Ustawa o Spółdzielniach
 • Komunikaty

  KOMUNIKATY

  Skład Zarządu
 • Skład Zarządu
 • Przetargi

  Przetargi!

  Wynik Przetargów

  Wynik!

  Skład Rady Nadzorczej
 • Skład Rady Nadzorczej
 • Fotki z Naszego Osiedla
  Blok Nr 5 po wycince świerków
  Blok Nr 5 po wycince świerków
  SM KRASINSKIEGO
  Firmy
  W budynku Administracji znajduja się 3 firmy takie jak:

  POSTMAN!

  ORIFLAME

  INPOST

  INPOST'

  Czynny od 9.00 do 16.00

  INPOST

  Spółdzielnie

  Mlodych

  Malopolska

  TVG

  Gorlice

  Przekaż 1 % podatku

  PARTNER

  Najlepszy Portal

  ABC

  Witamy
  Nasze konto: Bank Spółdzielczy w Bieczu o/Gorlice przy ul. Ogrodowej 2, Nr rachunku: 95 8627 0001 2002 3002 1123 0001.
  WITAMY

  NIP: 738-15-39-951 REGON: 490744940

   Jesion

  Telefon Administracja: 18-353-88-41 Telefon Księgowość: 18-521-37-24 Telefon Prezes: ................

  Życzenia Bożonarodzeniowe

   Led

  Nowe możliwości ubezpieczenia mieszkania w UNIQA.
  Pomyśl o tym, co masz w mieszkaniu.

  Wariant bezpieczny:

  meble, sprzęt AGD i RTV, komputery laptopy, sprzęt sportowy, biżuterię, odzież i inne tzw. ruchomości domowe. Podłogi , instalacje , meble i sprzęt AGD w zabudowie, parkiet, glazurę, armaturę i inne tzw. stałe elementy. Ubezpieczamy od wszystkich ryzyk, w tzw. formule all risk, czyli odpowiadamy za szkody spowodowane nagłymi zdarzeniami, niezależnymi od ciebie. Mozę to być np. pożar, kradzież z włamaniem czy zalanie np. na skutek awarii sprzętu AGD.

  Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym dla Ciebie i Twoich bliskich. Jeżeli Ty lub Twoi bliscy nieumyślnie wyrządzicie szkodę innej osobie , wypłacimy należną kwotę.
  Usługi assistance- zorganizujemy dla Ciebie pomoc min.: fachowca , pomoc medyczną , wsparcie mobilne.
  Wariant bezpieczny nagrobek - chronimy od pożaru, gradu, deszczu, powodzi, uderzenia pioruna , wybuchu, wandalizmy, osuwania się ziemi, upadku drzewa lub innego przedmiotu.

  Po szczegóły zapraszamy do biura spółdzielni pokój nr 7.
  Budżet Obywatelski Miasta Gorlice na 2021 r.
  D z i ę k u j e m y ! ! !

  Budżet Obywatelski Miasta Gorlice na 2021 r. rozstrzygnięty !

  Wygraliśmy 50 000,00 zł na realizację zadania: "Zatoczka parkingowa przy ciągu pieszo - jezdnym, prowadzącym od ul. Słowackiego do garaży i na Osiedle "Krasińskiego".
  Dziękujemy Wszystkim którzy kierując się dobrze pojętym dobrem społecznym oddali swój cenny głos.

  Gratulujemy ! ! !
  Ogłoszenie

   Led

  Budżet Obywatelski 2020 zapraszamy do głosowania

   Led

   Led

  Uwaga Mieszkańcy

   Led

  Ogłoszenie

   Led

  Szanowni Państwo
  W ubiegłym roku otrzymaliśmy od Państwa deklaracje o woli montażu i korzystania z instalacji fotowoltaicznych, wytwarzających energię elektryczną na własne potrzeby.

  Aktualnie należy podjąć decyzję o realizacji przedsięwzięcia, zgodnie ze złożoną deklaracją , czy też rezygnacji z takiej instalacji.

  Ponieważ Ustawa z dn. 31.03.2020 r o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, między innymi zabrania organizowania spotkań osób, jesteśmy zmuszeni do prowadzenia konsultacji przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, tj. za pośrednictwem Internetu: e-maile lub telefonicznie.

  Pytania dotyczące instalacji fotowoltaicznych prosimy kierować na adres: karol-mazur@wp.pl lub tel. 533 880 172.

  Równocześnie prosimy o zaktualizowanie swoich adresów kontaktowych, tj. e-maili i numerów telefonów dla umożliwienia sprawnego prowadzenia konsultacji.

  W najbliższym czasie otrzymacie Państwo informacje o sposobie i warunkach finansowania przedsięwzięcia oraz posiadanych ofertach na montaż instalacji PV.
  Po analizie materiałów, prosimy o dostarczenie zaktualizowanych deklaracji, ewentualnie oświadczeń o rezygnacji w terminie do dnia 27.04.2020r.

  Do udziału w realizacji przedsięwzięcia zapraszamy osoby, które złożyły deklaracje, jak również pozostałe, które są zainteresowane montażem instalacji PV i jeszcze nie złożyły deklaracji.

  Zapraszamy wszystkich do dyskusji i montażu instalacji PV na własny użytek.

   Led

  Pozdrawiam

  Karol Mazur

  ogłoszenie
  Chcesz wizytę pracownika spółdzielni wypełnij deklarację.

  Pobierz deklarację.
  KOMUNIKAT z dnia 12.03.2020 r.
  W obecnej sytuacji związanej z rozprzestrzenianiem się koronawi-rusa SARS-Cov-2, prosimy o przychodzenie do SM „KRASIŃSKIE-GO” w Gorlicach jedynie w sprawach pilnych – wymagających bezpośredniej wizyty.

  W innych przypadkach sprawę można załatwić online bądź telefo-nicznie pod nr tel. 18 353 88 41, e-mail: spolkras@wp.pl  Strona 1 z 21 1 2 3 4 > >>
  ULUBIONE I STARTOWA
  SZYBKI KONTAKT Ciepłowniczy tel.797619431
  Kontakt online
  Moje gg 1065024
  UNIQA

  Najlepsze Ubezpieczenia

  UNIQA

  AGENT UBEZPIECZENIOWY

  .,...............................

  ul. Wróblewskiego 10

  tel.(0-18) 352-22-95

  ul. Łokietka 34

  tel. (18) 352-63-59

  Gdzie jesteśmy:

  MAPA!

  UNIQA!

  AWARIE CO

  Awarie, zapowietrzenia

  Lucjan Przybyłowicz

  tel. 797 619 431

  Administracja

  tel. 18 353 88 41

  Księgowość

  ..............: