Strona Główna · Kategorie Newsów Września 28 2020 23:24:41
Nawigacja
Strona Główna
Kategorie Newsów
Kontakt
Galeria
Szukaj
Web Statistics
Regulaminy
Regulaminy
 • (NEW) REGULAMIN C.O-Sezon
 • REGULAMIN Zużycia Wody
 • REGULAMIN Rady Nadzorczej
 • REGULAMIN Zlecania usług
 • Regulamin Porządku Domowego
 • Regulamin Udostepniania Dokumentów
 • Regulamin Miejsc Postojowych
 • Regulamin Skarg i Wniosków.
 • Regulamin Pomieszczeń
 • Regulamin Windykacji
 • Regulamin Obrad Walnego Zgromadzenia
 • DRUKI

  Szkody należy zgłaszać na adres:

  UNIQA TU. S.A.

  Regionalne Centrum Likwidacji Szkód

  Oddział w Krakowie

  Ul. Kapelanka 13 A

  30 - 347 KRAKÓW

  INFOLINIA

  Dla złaszajacych Szkodę:

  801 597 597

  Od miesiaca marca 2011 Polisa stała o Nr 640-A 111 962

  Uniqa!

 • Deklaracja przyjęcia w poczet członków
 • STATUT

  STATUT

 • (NEW) STATUT 2019
 • Przepisy Spółdzielcze
 • Prawo Spółdzielcze
 • Nowa Ustawa o Spółdzielniach
 • Komunikaty

  KOMUNIKATY

  Skład Zarządu
 • Skład Zarządu
 • Przetargi

  Przetargi!

  Wynik Przetargów

  Wynik!

  Skład Rady Nadzorczej
 • Skład Rady Nadzorczej
 • Fotki z Naszego Osiedla
  Zima styczeń 2013
  Zima styczeń 2013
  SM KRASINSKIEGO
  Firmy
  W budynku Administracji znajduja się 3 firmy takie jak:

  POSTMAN!

  ORIFLAME

  INPOST

  INPOST'

  Czynny od 9.00 do 16.00

  INPOST

  Spółdzielnie

  Mlodych

  Malopolska

  TVG

  Gorlice

  Przekaż 1 % podatku

  PARTNER

  Najlepszy Portal

  ABC

  ODPADY jak segregować

   ODPADY

   ODPADY

  Informacja

   utraciłeś dokument

  Rada Nadzorcza Ogłasza II edycję konkursu
  SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "KRASIŃSKIEGO".

  Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „KRASIŃSKIEGO” w Gorlicach [ul. Krasińskiego 3 A, 38-300 Gorlice], zgodnie z § 130 Statutu Spółdzielni ogłasza II edycję konkursu na stanowisko:
  PREZESA ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ "KRASIŃSKIEGO".

  1. Wymagania konieczne:

   Wykształcenie wyższe, : budowlane, techniczne, prawnicze i inne.
   Co najmniej 8 letni staż pracy.
   Wykształcenie średnie: budowlane, techniczne w tym preferowana praca w strukturach organizacyjnych spółdzielni mieszkaniowej.
   Staż pracy min. 10 lat w tym praca w strukturach spółdzielni.
   Powinien wykazać się znajomością problematyki spółdzielczości
  mieszkaniowej, z zakresu Kodeksu pracy, ekonomiki przedsiębiorstw, w tym struktury kosztów i ich rozliczania, wybranych przepisów prawa: cywilnego, administracyjnego, budowlanego, energetycznego oraz ochrony danych osobowych, przepisów ppoż. i BHP.
   Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i pełnię praw publicznych.
   Nie prowadzenie przez kandydata lub jego krewnych w linii prostej działalności konkurencyjnej wobec SM „Krasińskiego” (oraz rodzącej sytuację konfliktu
  interesów) lub rezygnacja z dotychczasowej działalności kandydata.
   Dobra znajomość obsługi komputera.

  Zainteresowania osobiste: proszę podać jakie.

  Wymagania pożądane:

  1. Ogólna znajomość współczesnych koncepcji zarządzania w organizacjach oraz znajomość zasad komunikacji społecznej;
  2. Dodatkowe kursy i uprawnienia mogące wnieść wartość dodaną do sprawowania funkcji Prezesa Zarządu w Spółdzielni Mieszkaniowej;
  3. Znajomość zasad nadzoru spółdzielczego, lustracji i kontroli finansowej;

  Wymagane dokumenty:

  1. Podanie o pracę, życiorys (CV ze zdjęciem) , list motywacyjny, informacja o sposobie kontaktowania się z kandydatem (adres, telefon kontaktowy, adres e-mail).
  2. Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych.
  3. Oświadczenie o posiadaniu zdolności do czynności prawnych.


  4. Oświadczenie o niekaralności.
  5. Oświadczenie o nie prowadzeniu przeciw kandydatowi postępowań karno-skarbowych przez uprawnione organy lub Sąd.
  6. Klauzulę o treści : „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu dla potrzeb konkursu zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.”

  Oferujemy pracę na pełnym etacie umowa o pracę lub na 1/2 etatu wg oddzielnych ustaleń.

  Tryb zgłaszania ofert

  Oferty należy składać w terminie do dnia 15 Lutego 2020 r. do godziny 14:00. w sekretariacie Spółdzielni w pok. Nr 7, w godz. od 800 do 1400 na adres : Spółdzielnia Mieszkaniowa „Krasińskiego”, ul. Krasińskiego 3A ; 38- 300 Gorlice z dopiskiem „II edycja postępowania konkursowego na stanowisko Prezesa Zarządu, nie otwierać”.

  W przypadku składania ofert za pośrednictwem poczty decyduje data wpływu zgłoszenia do Spółdzielni, a nie data stempla pocztowego.

  Niezbędne informacje można uzyskać w administracji Spółdzielni pok. nr 7 (po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu spotkania) lub telefonicznie dzwoniąc na nr 533 895 572 lub 533 880 172, albo na stronie internetowej www.spolkras.pl
  Po wstępnej ocenie złożonych ofert na rozmowy kwalifikacyjne, będą zapraszani kandydaci najlepiej spełniający powyższe warunki.
  Dysponujemy miejscem na Twoją Reklamę przy ul. Krasińskiego 3 A
  Osoby zainteresowane prosimy o kontakt pod nr. tel. 533880172

   lokal

  Zarząd Osiedla Nr 12 zaprasza na kulig do Regetowa

   lokal

  Ogłoszenie

   lokal

  Życzenia Świąteczne Zarządu i Rady Nadzorczej SM.

   lokal

  Życzenia Świąteczne naszej Radnej Miasta Gorlice

   lokal

  Dziękujemy

   lokal

  Konkurs na stanowisko Prezesa

   lokal
   lokal lokal

 • Konkurs w pdf możesz pobrać tu

 • Ogłoszenie
  W związku z prognozowanymi niskimi temperaturami w dniu dzisiejszym tj. 23.09.2019 r. włączyliśmy centralne ogrzewanie. Wszelkie nieszczelności, zapowietrzenia prosimy zgłaszać do administracji spółdzielni.
  Strona 2 z 21 < 1 2 3 4 5 > >>
  ULUBIONE I STARTOWA
  SZYBKI KONTAKT Ciepłowniczy tel.797619431
  Kontakt online
  Moje gg 1065024
  UNIQA

  Najlepsze Ubezpieczenia

  UNIQA

  AGENT UBEZPIECZENIOWY

  .,...............................

  ul. Wróblewskiego 10

  tel.(0-18) 352-22-95

  ul. Łokietka 34

  tel. (18) 352-63-59

  Gdzie jesteśmy:

  MAPA!

  UNIQA!

  AWARIE CO

  Awarie, zapowietrzenia

  Lucjan Przybyłowicz

  tel. 797 619 431

  Administracja

  tel. 18 353 88 41

  Księgowość

  ..............: