Strona Główna · Kategorie Newsów Czerwca 24 2021 23:01:13
Nawigacja
Strona Główna
Kategorie Newsów
Kontakt
Galeria
Szukaj
Web Statistics
Regulaminy
Regulaminy
 • (NEW) REGULAMIN C.O-Sezon
 • REGULAMIN Zużycia Wody
 • REGULAMIN Rady Nadzorczej
 • REGULAMIN Zlecania usług
 • Regulamin Porządku Domowego
 • Regulamin Udostepniania Dokumentów
 • Regulamin Miejsc Postojowych
 • Regulamin Skarg i Wniosków.
 • Regulamin Pomieszczeń
 • Regulamin Windykacji
 • Regulamin Obrad Walnego Zgromadzenia
 • DRUKI

  Szkody należy zgłaszać na adres:

  UNIQA TU. S.A.

  Regionalne Centrum Likwidacji Szkód

  Oddział w Krakowie

  Ul. Kapelanka 13 A

  30 - 347 KRAKÓW

  INFOLINIA

  Dla złaszajacych Szkodę:

  801 597 597

  Od miesiaca marca 2011 Polisa stała o Nr 640-A 111 962

  Uniqa!

  Uniqa!

  Wniosek o remont!

  Formularz zgłoszenia zgonu uprawnionego

  Zmiana wysokości metrów sześciennych wody

  Formularz wniosku o wydanie zaświadczenia

  Deklaracja przyjęcia w poczet członków

  STATUT

  STATUT

 • (NEW) STATUT 2019
 • Przepisy Spółdzielcze
 • Prawo Spółdzielcze
 • Nowa Ustawa o Spółdzielniach
 • Komunikaty

  KOMUNIKATY

  Skład Zarządu
 • Skład Zarządu
 • Przetargi

  Przetargi!

  Wynik Przetargów

  Wynik!

  Skład Rady Nadzorczej
 • Skład Rady Nadzorczej
 • Fotki z Naszego Osiedla


  SM KRASINSKIEGO
  Firmy
  W budynku Administracji znajduja się 2 firmy takie jak:

  POSTMAN!

  Gabinet psychologa

  Spółdzielnie

  Mlodych

  Malopolska

  TVG

  Gorlice

  Przekaż 1 % podatku

  PARTNER

  Życzenia Bożonarodzeniowe

   Led

  Nowe możliwości ubezpieczenia mieszkania w UNIQA.
  Pomyśl o tym, co masz w mieszkaniu.

  Wariant bezpieczny:

  meble, sprzęt AGD i RTV, komputery laptopy, sprzęt sportowy, biżuterię, odzież i inne tzw. ruchomości domowe. Podłogi , instalacje , meble i sprzęt AGD w zabudowie, parkiet, glazurę, armaturę i inne tzw. stałe elementy. Ubezpieczamy od wszystkich ryzyk, w tzw. formule all risk, czyli odpowiadamy za szkody spowodowane nagłymi zdarzeniami, niezależnymi od ciebie. Mozę to być np. pożar, kradzież z włamaniem czy zalanie np. na skutek awarii sprzętu AGD.

  Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym dla Ciebie i Twoich bliskich. Jeżeli Ty lub Twoi bliscy nieumyślnie wyrządzicie szkodę innej osobie , wypłacimy należną kwotę.
  Usługi assistance- zorganizujemy dla Ciebie pomoc min.: fachowca , pomoc medyczną , wsparcie mobilne.
  Wariant bezpieczny nagrobek - chronimy od pożaru, gradu, deszczu, powodzi, uderzenia pioruna , wybuchu, wandalizmy, osuwania się ziemi, upadku drzewa lub innego przedmiotu.

  Po szczegóły zapraszamy do biura spółdzielni pokój nr 7.
  Budżet Obywatelski Miasta Gorlice na 2021 r.
  D z i ę k u j e m y ! ! !

  Budżet Obywatelski Miasta Gorlice na 2021 r. rozstrzygnięty !

  Wygraliśmy 50 000,00 zł na realizację zadania: "Zatoczka parkingowa przy ciągu pieszo - jezdnym, prowadzącym od ul. Słowackiego do garaży i na Osiedle "Krasińskiego".
  Dziękujemy Wszystkim którzy kierując się dobrze pojętym dobrem społecznym oddali swój cenny głos.

  Gratulujemy ! ! !
  Ogłoszenie

   Led

  Budżet Obywatelski 2020 zapraszamy do głosowania

   Led

   Led

  Uwaga Mieszkańcy

   Led

  Ogłoszenie

   Led

  Szanowni Państwo
  W ubiegłym roku otrzymaliśmy od Państwa deklaracje o woli montażu i korzystania z instalacji fotowoltaicznych, wytwarzających energię elektryczną na własne potrzeby.

  Aktualnie należy podjąć decyzję o realizacji przedsięwzięcia, zgodnie ze złożoną deklaracją , czy też rezygnacji z takiej instalacji.

  Ponieważ Ustawa z dn. 31.03.2020 r o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, między innymi zabrania organizowania spotkań osób, jesteśmy zmuszeni do prowadzenia konsultacji przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, tj. za pośrednictwem Internetu: e-maile lub telefonicznie.

  Pytania dotyczące instalacji fotowoltaicznych prosimy kierować na adres: karol-mazur@wp.pl lub tel. 533 880 172.

  Równocześnie prosimy o zaktualizowanie swoich adresów kontaktowych, tj. e-maili i numerów telefonów dla umożliwienia sprawnego prowadzenia konsultacji.

  W najbliższym czasie otrzymacie Państwo informacje o sposobie i warunkach finansowania przedsięwzięcia oraz posiadanych ofertach na montaż instalacji PV.
  Po analizie materiałów, prosimy o dostarczenie zaktualizowanych deklaracji, ewentualnie oświadczeń o rezygnacji w terminie do dnia 27.04.2020r.

  Do udziału w realizacji przedsięwzięcia zapraszamy osoby, które złożyły deklaracje, jak również pozostałe, które są zainteresowane montażem instalacji PV i jeszcze nie złożyły deklaracji.

  Zapraszamy wszystkich do dyskusji i montażu instalacji PV na własny użytek.

   Led

  Pozdrawiam

  Karol Mazur

  ogłoszenie
  Chcesz wizytę pracownika spółdzielni wypełnij deklarację.

  Pobierz deklarację.
  KOMUNIKAT z dnia 12.03.2020 r.
  W obecnej sytuacji związanej z rozprzestrzenianiem się koronawi-rusa SARS-Cov-2, prosimy o przychodzenie do SM „KRASIŃSKIE-GO” w Gorlicach jedynie w sprawach pilnych – wymagających bezpośredniej wizyty.

  W innych przypadkach sprawę można załatwić online bądź telefo-nicznie pod nr tel. 18 353 88 41, e-mail: spolkras@wp.pl  Przekaż 1 % dla Nr krs 0000214696
  Szanowni Państwo bardzo prosimy o przekazanie 1% dla Stowarzyszenia Partner dla Przedsiębiorczości w Gorlicach

  Zachęcamy do skorzystania z danej szansy i dokonania odpisu na rzecz organizacji pożytku publicznego.

  Emeryci i Renciści, których rozliczenie dokonuje ZUS przesyłając PIT bezpośrednio do Urzędu Skarbowego, mają możliwość dokonania odpisu, dostarczając niezależnie, do Urzędu Skarbowego wypełniony ( bardzo prosty formularz-możecie go otrzymać w administracji SM pokój Nr 7 ) PIT- OP, wpisują w nim nr krs 0000214696 jesteśmy organizacją pożytku publicznego.

  Zachęcamy również do przekazania 1% na rzecz Stowarzyszenia „Partner dla Przedsiębiorczości” wpisując nr KRS 0000 214 696, przy rozliczeniu PIT działającego na terenie Naszego Miasta.
  Organizacja prowadzi działalność pożytku publicznego w sferze działań publicznych, między innymi:
  - Na rzecz osób w wieku emerytalnym.
  - Wspomaga rozwój spólnot i społeczności lokalnych.
  - Wspiera i upowszechnia kulturę fizyczną.
  - Propaguje ekologię i ochronę zwierząt oraz ochronę dziedzictwa przyrodniczego.
  - Promuje turystykę i krajoznawstwo
  - Promuje organizację wolontariatu.

  Wspierajmy Organizacje Pożytku Publicznego,


  Czyńmy dobro bo ono do nas wraca ! ! !

   Led

  Strona 2 z 22 < 1 2 3 4 5 > >>
  ULUBIONE I STARTOWA
  WALNE 2021

  MATERIAŁY NA WALNE ZDALNE!

  2021

  tu możesz pobrać

  Zaproszenie

  Regulamin!

  Karta do głosowania

  Oświadczenie

  RODO

  Uchwala Nr 2

  Uchwala Nr 2
  UNIQA

  Najlepsze Ubezpieczenia

  UNIQA

  AGENT UBEZPIECZENIOWY

  Lucyna Ziółkowska

  ul. Wróblewskiego 10

  tel.(0-18) 352-22-95

  ul. Łokietka 34

  tel. (18) 352-63-59

  Gdzie jesteśmy:

  MAPA!

  UNIQA!

  Najlepszy Portal

  ABC