Strona Główna · Kategorie Newsów Maja 25 2024 10:07:39
Nawigacja
Strona Główna
Kategorie Newsów
Kontakt
Galeria
Szukaj
Web Statistics

Oferta dla wspólnot

Skład Zarządu

Skład Rady Nadzorczej

Komunikaty

KOMUNIKATY

Regulaminy są w trakcie moderniacji i mogą być nieaktualne
 • REGULAMIN C.O-obowiązuje 1.01.2023- NEW
 • Regulamin Udostępniania Dokumentów
 • Regulamin Miejsc Postojowych- NEW
 • Regulamin Zlecania Usług i dostaw obcym wykonawcą- NEW
 • Regulamin Funduszu Społecznego- NEW
 • REGULAMIN Zużycia Wody
 • REGULAMIN Rady Nadzorczej
 • REGULAMIN Zlecania usług
 • Regulamin Porządku Domowego
 • Regulamin Pomieszczeń
 • Obwieszczenie monitoring.
 • STATUT

  STATUT

 • (NEW) STATUT 12.09.2022
 • DRUKI

  Szkody należy zgłaszać na adres:

  UNIQA TU. S.A.

  Serwis do Likwidacji Szkody

  Na stronie internetowej: www.uniqa.pl wejdź w zakładkę:

 • SZKODY ROSZCZENIA
 • Wybierz kategorię ubezpieczeń DOM MIESZKANIE i kliknij ZGŁOŚ ZDARZENIE
 • następnie wybierz kategorie UBEZPIECZENIE PRZY CZYNSZU LOKATORA i wypełnij formularz zgłoszeniowy.

  Lub

  TELEFONICZNIE

  Dla złaszajacych Szkodę:

  42 63 44 844

  Od miesiaca marca 2011 Polisa stała o Nr 640-A 111 962

  Uniqa!

  Uniqa!

  Uniqa!

  Wniosek o remont!

  Formularz zgłoszenia zgonu uprawnionego

  Zmiana wysokości metrów sześciennych wody

  Formularz wniosku o wydanie zaświadczenia

  Deklaracja przyjęcia w poczet członków

  Oświadczenie o przesyłaniu korespondencji drogą elektroniczną

  Wniosk o montaż klimatyzacji

 • Przetargi

  Przetargi!

  Przepisy Spółdzielcze
 • Prawo Spółdzielcze
 • Nowa Ustawa o Spółdzielniach
 • Wynik Przetargów

  Wynik!

  Fotki z Naszego Osiedla
  Blok Nr 15 -plac zabaw
  Blok Nr 15 -plac zabaw
  SM KRASINSKIEGO
  TVG

  Gorlice

  Spółdzielnie

  Mlodych

  Malopolska

  Przetargi
  Ogłaszamy przetarg publiczny w trybie nieograniczonym, zgodnie z Prawem o Zamówieniach Publicznych na:

  1. Instalację fotowoltaiki na budynku spółdzielni o mocy 12kWp (SIWZ do odebrania w budynku spółdzielni pokój Nr 7)

  2. Termin wykonania zamówienia do 31.11.2022 r.

  3. Oferent, który wygra przetarg zobowiązany jest udokumentować spełnienie wymagań wymienionych w art. 57 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz złożyć oświad-czenie, że nie zachodzą okoliczności wymienione w art. 125 Ustawy Prawo o Zamó-wieniach Publicznych.

  4. Oferty w zaklejonych kopertach zaopatrzone w napis „Instalacja fotowoltaiki na budynku spółdzielni”, należy składać w siedzibie SM „KRASIŃSKIEGO” ul. Krasiń-skiego 3 A; 38 – 300 Gorlice pokój Nr 7 do dnia 17.10.2022 r. do godz. 15.00.

  5. Otwarcie ofert nastąpi 18.10.2022r. o godz. 9.00 w siedzibie zamawiającego Nr 4- sala Rady Nadzorczej.

  6. Osoba uprawniona do kontaktów z oferentami mgr Paweł Bartko – p.o. Prezesa Zarządu tel. 500 183 782, 533 895 572 lub bezpośrednio w siedzibie spółdzielni od godz. 8.00 do 9.00

  ULUBIONE I STARTOWA
  SZYBKI KONTAKT Ciepłowniczy
  tel. 18 353 88 41
  RODO

  RODO

 • Klauzula dla Członków
 • Klauzula dla kontrahentów
 • Zgłaszanie Awarii

  Zgłaszanie Awarii!

  BLANKIETY WPŁAT

  Biecka

  Kołłątaja 11

  KROMERA 6

  niepodległości 2

  Niepodległości 4

  UNIQA

  Najlepsze Ubezpieczenia

  UNIQA

  AGENT UBEZPIECZENIOWY

  Lucyna Ziółkowska

  ul. Wróblewskiego 10

  tel.(0-18) 352-22-95

  ul. Łokietka 34

  tel. (18) 352-63-59

  Gdzie jesteśmy:

  MAPA!

  UNIQA!

  Firmy
  W budynku Administracji znajduja się 2 firmy takie jak:

  POSTMAN!

  Gabinet psychologa