Strona Główna · Kategorie Newsów Października 20 2021 02:59:26
Nawigacja
Strona Główna
Kategorie Newsów
Kontakt
Galeria
Szukaj
Web Statistics
Regulaminy
Regulaminy
 • (NEW) REGULAMIN C.O-Sezon
 • REGULAMIN Zużycia Wody
 • REGULAMIN Rady Nadzorczej
 • REGULAMIN Zlecania usług
 • Regulamin Porządku Domowego
 • Regulamin Udostepniania Dokumentów
 • Regulamin Miejsc Postojowych
 • Regulamin Skarg i Wniosków.
 • Regulamin Pomieszczeń
 • Regulamin Windykacji
 • Regulamin Obrad Walnego Zgromadzenia
 • DRUKI

  Szkody należy zgłaszać na adres:

  UNIQA TU. S.A.

  Regionalne Centrum Likwidacji Szkód

  Oddział w Krakowie

  Ul. Kapelanka 13 A

  30 - 347 KRAKÓW

  INFOLINIA

  Dla złaszajacych Szkodę:

  801 597 597

  Od miesiaca marca 2011 Polisa stała o Nr 640-A 111 962

  Uniqa!

  Uniqa!

  Wniosek o remont!

  Formularz zgłoszenia zgonu uprawnionego

  Zmiana wysokości metrów sześciennych wody

  Formularz wniosku o wydanie zaświadczenia

  Deklaracja przyjęcia w poczet członków

  STATUT

  STATUT

 • (NEW) STATUT 2019
 • Przepisy Spółdzielcze
 • Prawo Spółdzielcze
 • Nowa Ustawa o Spółdzielniach
 • Komunikaty

  KOMUNIKATY

  Skład Zarządu
 • Skład Zarządu
 • Przetargi

  Przetargi!

  Wynik Przetargów

  Wynik!

  Skład Rady Nadzorczej
 • Skład Rady Nadzorczej
 • Fotki z Naszego Osiedla
  Budowa parkingu przed blokiem Nr 17 13.05.2013 r.
  Budowa parkingu przed blokiem Nr 17 13.05.2013 r.
  SM KRASINSKIEGO
  Firmy
  W budynku Administracji znajduja się 2 firmy takie jak:

  POSTMAN!

  Gabinet psychologa

  Spółdzielnie

  Mlodych

  Malopolska

  TVG

  Gorlice

  Przekaż 1 % podatku

  PARTNER

  Komunikat dla mieszkańców Gorlice i Osiedla Krasińskiego
 • wyłączeniu z ruchu kołowego odcinka ulicy Bieckiej od skrzyżowania z ulicą 11 Listopada do skrzyżowania z ulicą Asnyka . Ruch pojazdów odbywał się będzie ulicą 11 Listopada, Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Józefa Michalusa do ulicy Bieckiej. Celem usprawnienia komunikacji zbiorowej dla ruchu autobusowego zostanie dopuszczony łącznik ulic 11 Listopada i Bardowskiej w jednym kierunku tj. od ulicy 11 Listopada w kierunku ulicy Bardowskiej. Przewidywany termin wyłączenia to okres od 07.04.2010r. do 15.05.2010r.
 • ciągłym zapewnieniu ruchu pieszego w strefach robót po specjalnie wydzielonych i oznakowanych ciągach,
 • utrzymaniu na dotychczasowych warunkach lokalizacyjnych przystanków komunikacji zbiorowej,
 • zapewnieniu ciągłego ruchu na czas robót związanych z przebudową skrzyżowań,
 • wprowadzeniu ruchu wahadłowego na czas prowadzenia robót remontowych dalszego odcinka tej ulicy do ronda w Gliniku. O innych ewentualnych utrudnieniach Inwestor lub Wykonawca informował będzie na bieżąco. Przewidywany termin realizacji robót od 07.04.2010r. do 31.07.2010r. Przepraszamy użytkowników ulicy, mieszkańców i innych gestorów za utrudnienia wynikłe podczas prowadzenia prac inwestycyjnych i remontowych . Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności w czasie poruszania się w obrębie placu budowy ulicy Bieckiej. źródło: Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych- UM Gorlice
 • ULUBIONE I STARTOWA
  WALNE 2021

  MATERIAŁY NA WALNE ZDALNE!

  2021

  tu możesz pobrać

  Zaproszenie

  Regulamin!

  Karta do głosowania

  Oświadczenie

  RODO

  Uchwala Nr 2

  Uchwala Nr 2
  UNIQA

  Najlepsze Ubezpieczenia

  UNIQA

  AGENT UBEZPIECZENIOWY

  Lucyna Ziółkowska

  ul. Wróblewskiego 10

  tel.(0-18) 352-22-95

  ul. Łokietka 34

  tel. (18) 352-63-59

  Gdzie jesteśmy:

  MAPA!

  UNIQA!

  Najlepszy Portal

  ABC