KOMUNIKAT NR 4/21
Dodane przez Admin dnia Września 06 2021 13:14:09
z dnia 06.09.2021 r.

W związku ze zbliżającym się sezonem grzewczym w dniu 09.09.2021r. w godz. 8.30 - 11.00 będziemy uzupełniać wodę do instalacji centralnego ogrzewa-nia. Planowane włączenie ogrzewania nastąpi w zależności od warunków atmosferycznych.

Prosimy wszystkich mieszkańców o otworzenie zaworów termosta-tycznych maksymalnie przy wszystkich grzejnikach w celu uniknięcia zapowietrzenia w sezonie zimowym i nie zamykać do włączenia ogrze-wania.

Prosimy również obserwować całą instalację C.O. w mieszkaniu a ewentualne nieszczelności niezwłocznie zgłaszać
w administracji Spółdzielni tel. 18-353-88-41

Sprawnie działający układ grzewczy to gwarancja poprawnego
ogrzewania w sezonie zimowym.