Szanowni Państwo
Dodane przez Admin dnia Kwietnia 14 2020 11:39:55
W ubiegłym roku otrzymaliśmy od Państwa deklaracje o woli montażu i korzystania z instalacji fotowoltaicznych, wytwarzających energię elektryczną na własne potrzeby.

Aktualnie należy podjąć decyzję o realizacji przedsięwzięcia, zgodnie ze złożoną deklaracją , czy też rezygnacji z takiej instalacji.

Ponieważ Ustawa z dn. 31.03.2020 r o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, między innymi zabrania organizowania spotkań osób, jesteśmy zmuszeni do prowadzenia konsultacji przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, tj. za pośrednictwem Internetu: e-maile lub telefonicznie.

Pytania dotyczące instalacji fotowoltaicznych prosimy kierować na adres: karol-mazur@wp.pl lub tel. 533 880 172.

Równocześnie prosimy o zaktualizowanie swoich adresów kontaktowych, tj. e-maili i numerów telefonów dla umożliwienia sprawnego prowadzenia konsultacji.

W najbliższym czasie otrzymacie Państwo informacje o sposobie i warunkach finansowania przedsięwzięcia oraz posiadanych ofertach na montaż instalacji PV.
Po analizie materiałów, prosimy o dostarczenie zaktualizowanych deklaracji, ewentualnie oświadczeń o rezygnacji w terminie do dnia 27.04.2020r.

Do udziału w realizacji przedsięwzięcia zapraszamy osoby, które złożyły deklaracje, jak również pozostałe, które są zainteresowane montażem instalacji PV i jeszcze nie złożyły deklaracji.

Zapraszamy wszystkich do dyskusji i montażu instalacji PV na własny użytek.

 Led

Pozdrawiam

Karol Mazur