Przekaż 1 % dla Nr krs 0000214696
Dodane przez Admin dnia Lutego 04 2020 19:29:42
Szanowni Państwo bardzo prosimy o przekazanie 1% dla Stowarzyszenia Partner dla Przedsiębiorczości w Gorlicach

Zachęcamy do skorzystania z danej szansy i dokonania odpisu na rzecz organizacji pożytku publicznego.

Emeryci i Renciści, których rozliczenie dokonuje ZUS przesyłając PIT bezpośrednio do Urzędu Skarbowego, mają możliwość dokonania odpisu, dostarczając niezależnie, do Urzędu Skarbowego wypełniony ( bardzo prosty formularz-możecie go otrzymać w administracji SM pokój Nr 7 ) PIT- OP, wpisują w nim nr krs 0000214696 jesteśmy organizacją pożytku publicznego.

Zachęcamy również do przekazania 1% na rzecz Stowarzyszenia „Partner dla Przedsiębiorczości” wpisując nr KRS 0000 214 696, przy rozliczeniu PIT działającego na terenie Naszego Miasta.
Organizacja prowadzi działalność pożytku publicznego w sferze działań publicznych, między innymi:
- Na rzecz osób w wieku emerytalnym.
- Wspomaga rozwój spólnot i społeczności lokalnych.
- Wspiera i upowszechnia kulturę fizyczną.
- Propaguje ekologię i ochronę zwierząt oraz ochronę dziedzictwa przyrodniczego.
- Promuje turystykę i krajoznawstwo
- Promuje organizację wolontariatu.

Wspierajmy Organizacje Pożytku Publicznego,


Czyńmy dobro bo ono do nas wraca ! ! !

 Led